Sort By:  

하노이 오피스 매매 [ 하노이 오피스 ]

매매
$23,000,000 - 사무실

수익률 높은 베트남 오피스에 투자 하세요! 매력적인 매물이 있습니다. ​ 해당매물은  매물과 무관 하노이 이미지 입니다. ■건축완공일: 2011년 7월 ■총임대면적:약 12,000m2 ■매월총수익금:년 2,250,000$ ■관리비용:년 663,000$…

More Details
12,000 m²

bán xưởng tư nhân củ chi

매매
$8,040,000 - 공장

Nhà máy sản xuất đạt chuẩn châu âu 28.000m2 củ chi -Khoảng 10.000m/2 đất trồng cây lâu năm -18000m/2 đã giao đất công nghiệp 50…

More Details